Patyčių prevencija darželyje

2016-04-12

Balandžio 6 d. darželio pedagogės išklausė seminarą „Patyčių prevencija darželyje: socialinių įgūdžių reikšmė ugdant draugiškumą ir tinkamos suaugusiųjų reakcijos sprendžiant problemas“. Lektorė švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown skatino pedagogių diskusiją apie pozityvaus vaikų elgesio skatinimo  ir patyčių prevencijos būdus ir formas, apie problemas, kylančias bendraujant su vaikais ir tėvais. Pedagogės aktyviai diskutavo bei atliko praktinius darbus. Seminaro įžvalgos padės grupių pedagogėms efektyviau organizuoti ugdymo procesą, siekiant užkirsti kelią netinkamam vaikų elgesiui. Tos pačios lektorės analogiško turinio paskaitą kovo mėn. išklausė ir darželio tėvų atstovai.