Draugo portretas

2017-03-24

Penktadienį, paskutinę veiksmo savaitės „Be patyčių“ dieną, po visą darželį „keliavo“ paroda „Mano draugas“. Ikimokyklinukai, nupiešę savo draugo portretus, sukabino juos ant virvelių ir tokią kilnojamą ekspoziciją nešiojo po kaimynines grupes dainuodami. Vaikai apžiūrinėjo vieni kitų piešinius, kartu dainavo.

Foje prie salės „įsikūrė“ kita paroda – ant balionų nupiešti ir išdekoruoti „Nuotaikų veidukai“. Šiuos darbelius vaikai darė su tėveliais namuose (kaip ir pirmadienį išeksponuotas „Draugystės knygas“).

Nuoširdus ačiū visiems tėvelaims ir kitiems šeimų nariams, įsitraukusiems į veiksmo savaitės „Be patyčių“ veiklas. Jų dalyvavimas ugdymo procese labai svarbus, o bendra kūrybinė veikla su vaikais – ar tai būtų įstaigoje, ar namuose –skatina bendradarbiauti, padeda geriau pažinti vieniems kitus ir  įgyvendinti ugdymo uždavinius. Vaikų gerovė ir pažanga – bendras mūsų visų tikslas.