Advento rytmetį – ypatingas svečias

2017-12-17

Gruodžio 7-osios rytą į lopšelio-darželio „Žibutė“ „Ąžuoliuko“ grupę skubėjo ypatingas svečias. Auklėtoja Asta Buragienė nustebino vaikučius, pakvietusi Ratnyčios šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios kleboną Žydrių Kuziną. Jaukiai susėdę prie apvalaus stalo, gerdami kvapnią arbatą, kalbėjomės apie prieškalėdinį laikotarpį – adventą, apie Kalėdas, dovanas, vaikučių norus ir svajones. Klebonas papildė vaikučių žinias, papasakojo jiems, kas yra adventas, šv. Kalėdos ir kokia dovanų reikšmė.

Auklėtoja ir grupės vaikučiai, atsidėkodami klebonui už apsilankymą, dovanojo dainas, šokius ir šiltus žodžius.

Šis susitikimas vaikams leido pajusti tikrąją adventinio laikotarpio prasmę. Ramumu dvelkianti aplinka, tylus žvakelių virpėjimas, vaikučių spindinčios akys paliko neišdildomų įspūdžių kupiną rytą, privertė giliau susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir labiau pajusti šv. Kalėdų dvasią.

„Ažuoliuko“ grupės vaikų tėveliai labai dėkoja auklėtojai A. Buragienei už stebuklingą adventinį rytmetį, kurį vaikučiai ir rytmetyje dalyvavę tėveliai atmins dar ilgai.

Ernesta Švitrienė, mama