Atsisveikinom su eglute

2017-01-08

Trijų karalių šventė tradiciškai užbaigia kalėdinį laikotarpį. Tai lyg žiemos švenčių pabaigtuvės, kuriose susipynę pagoniški ir krikščioniški papročiai. Darželyje ją tradiciškai minime kasmet, ne išimtis ir ši sausio 6-ji. Meninio ugdymo pedagogas Linas, pasitikęs vaikus vis dar šventiškai išpuoštoje salėje, prie žiburiuojančios eglutės, pasitelkęs technologijas (video), papasakojo jiems apie Trijų karalių šventės papročius, akcentuodamas Trijų išminčių apsilankymą pas Kūdikėlį Jėzų ir jų ypatingas dovanas, o taip pat atsisveikinimą su Kalėdų medžiu – papuošta eglute. Vaikai inscenizavo matytus epizodus, trumpam tapdami Karaliais, prisiminė kalėdinių popiečių metu dainuotas daineles, deklamuotus eilėraščius, šoktus šokius. Kai jau viskas buvo išdainuota, išdeklamuota ir sušokta, eglutės lempelės užgeso. Vaikai padėkojo eglutei už tai, kad papuošė jų Kalėdų šventę, kad kantriai „klausėsi“ jų eilėraštukų, dainelių ir vaidinimų, ir atsargiai nurinko nuo šakelių žaisliukus. Eglutė „iškeliavo“ – iki kitų metų, kai vėl ateis Kalėdos, ir salėje vaikų vėl lauks eglutė, o per dykumas vėl keliaus Trys karaliai, skubėdami pasveikinti gimusį Kūdikėlį…