Baigtas programos „Zipio draugai“ kursas

2016-05-09

Balandžio mėn. baigėsi tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ 2015-2016 m.m., kurią vykdė priešmokyklinės „Ąžuoliuko“ ir „Saulutės“ grupės. Baigiamajame užsiėmime grupių pedagogės S.Opulskienė ir V.Žarnauskienė įteikė vaikams diplomus, įrodančius, kad jie iš tiesų visus metus mokėsi  atpažinti savo jausmus, įveikti keblias ir kritines situacijas, tobulino socialinius įgūdžius.