Emocijos muzikoje

2017-11-12

Suprasti savo jausmus ir kalbėti apie juos garsiai – nelengva užduotis. Tačiau jei to vaikai mokomi nuo mažų dienų, rezultatai gali būti džiuginantys.

Mūsų darželyje vykdomos  programos „Socialinis emocinis ugdymas“ metu vaikai mokomi pažinti jausmus. Žaidimų metu jie sužino, kad mūsų veidas ir balsas parodo mūsų savijautą.

Jausmus labai gražiai atskleidžia muzika. Socialinė pedagogė Jolita kartu su muzikos mokytoju Linu integruoja socialinio emocinio ugdymo pradmenis į muzikos užsiėmimus.  Skambant linksmai, liūdnai, trankiai, ramiai muzikai vaikai pasidavė jos nuotaikai, šoko ir bandė paaiškinti,  kokias emocijas jiems sukėlė muzika.

Soc. pedagogė  Jolita Balčiuvienė