Fizinio raštingumo ugdymas

2017-03-07

2017 m. veiklos plane numatyta tobulinti fizinį vaikų raštingumą (fizinis raštingumas – tai taisyklingas pagrindinių  judesių atlikimas, sąlygojantis taisyklingą laikyseną ir saugų  judėjimą visą gyvenimą). Norint to pasiekti neužtenka vien kelių kūno kultūros valandėlių per savaitę. Todėl šių metų sveikatinimo plane keičiasi sveikatos dienų pobūdis ir tematika: numatyta kiekvieno mėn. pirmos savaitės pradžioje organizuoti „Estafečių kaleidoskopus“, kurių metu bus tobulinami atitinkami vaikų judesiai ir skatinamas taisyklingas judėjimas.