Jaunojo solisto ir jo mokytojo sėkmė

2016-05-24

Šių metų pavasario pradžioje internete buvo skelbiama registracija į XVII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim..Aleliuja – 2016” berniukų ir jaunuolių solistų konkursą JAUNIEJI MAESTRO Marijampolėje. Lopšelio – darželio direktorės Rasos Vaisetienės paskatintas meninio ugdymo pedagogas Linas Savulionis išsirinko gražiai dainuojantį penkerių metų „Pelėdžiuko” grupės auklėtinį Arijų Balčių ir parengė jį šiam konkursui.

Specialiai konkursui pedagogas sukūrė sakralinę giesmę „Dievas yra meilė” bei muziką eilėraščiui „Meškiukas Rudnosiukas”, kuriuos Arijus ir atliko.

Konkursas vyko gegužės 14 d. Į Marijampolę važiavo ne tik mažasis dalyvis su savo mokytoju, bet ir palaikymo komanda – Arijaus tėveliai.

Pirmame konkurso etape dalyvavo daug skirtingų amžiaus kategorijų solistų. Arijus pateko į jauniausių, 3 – 6 metų berniukų, kategoriją. Sėkmingai perėjęs abu konkurso etapus, jis buvo paskelbtas laureatu savo amžiaus kategorijoje, gavo tai įrodantį diplomą bei padėką kaip jauniausias konkurso dalyvis. Padėką gavo ir jo mokytojas Linas. Apdovanojimai vyko Marijampolės bažnyčioje, kur mūsų mažasis laureatas dar kartą atliko sakralinę giesmę „Dievas yra meilė”.

Kadangi abu konkurso etapai užsitęsė, namus pasiekti pasisekė gan vėlai, tačiau nuo pat tos akimirkos, kai Arijus buvo paskelbtas laureatu, ir Arijų, ir jo tėvelius, ir mokytoją lydėjo tik gera nuotaika, šypsenos ir džiaugsmas.