Kodėl žmonės važiuoja į Druskininkus

2017-05-15

Baigiant savaitės „Sukam kelionių ratą“ ugdomąsais veiklas „Drugelio“ gr. vaikai kalbėjosi tema „Kodėl žmonės važiuoja į Druskininkus“. Vaikai nusprendė, kad čia yra daug įdomių vietų, yra gražu ir galima pailsėti ir pasigydyti sanatorijose. Pažiūrėjo informacinę medžiagą „Senojo ąžuolo pasaka“, sužinojo, kad kiekvienais metais Druskininkai pasipuošia naujomis išdrožtomis iš ąžuolo skulptūromis, ir išsiruošė į netolimą kelionę. Paėję miškeliu, išėjo prie pirmos ąžuolo skulptūros „Senojo ąžuolo knyga“. Vaikus sužavėjo jos didingumas. Auklėtoja perskaitė ąžuolo istoriją, visi nusifotografavo ir nuėjo į vaikų reabilitacinės ligoninės „Saulutė“ kiemą, kur apžiūrėjo skulptūras pagal J. Marcinkevičiaus eiliuotą pasaką „Grybų karas“. Prieš išvyką vaikai jau buvo susipažinę su šia pasaka, todėl įdomu buvo atpažinti jos personažus, surasti ir perskaityti eilutes iš knygelės, surasti datą, kada skulptūra buvo išdrožta (2016). Grįžtant į darželį vaikai dalijosi įspūdžiais, kur ir kokias skulptūras iš medžio jie dar matė, kas buvo „Saulutėje“. Tokios išvykos turtina vaikų patirtį, skatina geriau pažinti savo miestą. 

Auklėtoja Laima Balčytė