Mokymai darželio bendruomenei

2016-05-23

Metų pradžioje pateikėme paraišką visuomenės sveikatos projektui finansuoti ir gavome savivaldybės finansavimą. Projekto „Aktyviai judėsime – sveikatos turėsime“ tikslas – didinti pedagogų ir tėvų bendruomenės kompetenciją sveikatinimo srityje, skatinant  vaikų aktyvaus ir saugaus judėjimo įgūdžius. Viena iš veiklų, numatytų projekte – mokymai pedagogams, auklėtojų padėjėjams ir tėvams sveikatinimo klausimais. Tuo tikslu gegužės 19 d. bendruomenei  buvo organizuotas seminaras „Fizinis aktyvumas – asmenybės raidos pagrindas“, kurį vedė puiki lektorė, Lietuvos edukologijos universiteto socialinės edukacijos fakulteto socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita Burvytė, pasidalinusi įžvalgomis apie šiuolaikinių vaikų ugdymo(si) ypatumus bei pasiūliusi auditorijai diskusiją, kurios metu pedagogės, tėveliai aktyviai sprendė pateiktas situacijas, aptarė iškylančius sunkumus ir dalijosi patirtimi. Dėkojame lektorei už prasmingą ir labai naudingą seminarą.