Mokymai projekto „Olimpinė karta“ dalyviams

2018-01-16

2017 m. gruodžio ir 2018 m. sausio mėn. organizuotuose Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projekto „Olimpinė karta“ 4 d. mokymuose, skirtuose ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams  ”Darnios komandos ir įstaigos bendruomenės kūrimas per fizinį aktyvumą ir olimpines vertybes”  Kaune dalyvavo mūsų darželio vyr. auklėtoja, grupės, organizuojančios olimpinį ugdymą narė Odeta Junelytė.

Šių mokymų uždaviniai buvo išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų vertybes ir atrasti sąsajų su olimpinėmis vertybėmis, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis grįstu ugdymu ir ugdytojo vaidmeniu jame, pristatyti sporto ir fizinio aktyvumo kaip ugdymo priemonių galimybes, skatinant kūrybišką jo taikymą. Auklėtoja Odeta, aktyviai veikusi visų mokymų metu, parsivežė įdomių minčių, originalių idėjų, su kuriomis supažindino koleges.