Pasidalijimas lyderystės idėjomis

2017-10-06

Spalio 4 d. darželio salėje pedagogams buvo pristatytas projektas „Lyderių laikas 3“. Tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas.

Šis projektas skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais, t.y. švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

Darželio pedagogams esmines projekto nuostatas perteikė jame dalyvaujančios direktorė R.Vaisietienė ir auklėtoja L.Stravinskienė. Pedagogai atliko keletą užduočių, atskleidžiančių, kaip jie supranta lyderystės sąvokas, kokią švietimo sistemos ateitį mato. Diskusija buvo tikrai naudinga, leidusi permąstyti savo indėlį į  švietimo procesą, įsivertinti save kaip lyderį.