Rid rid rid margi margučiai

2016-03-29

Trečiąją šv.Velykų dieną vaikai į darželį rinkosi pilnomis kišenėmis margučių. Velykų bobučių – auklėtojų Zitos Užkurėlienės (jaunesniosios ir viduriniosios gr.) bei Ramutės Jonavičienės (vyresniosios ir parengiamosios gr.) sukviesti į salę vaikai „margino“ diddelį margutį, žaidė ir šoko, dainavo ir deklamavo, minė mįsles, varžėsi margučių nešimo šaukšte, margučio lupimo ir įvairiose kitose rungtyse. Už tai Velykų bobučių buvo apdovanoti skanėstais, kuriuos suvalgę išskubėjo į kiemą pasidžiaugti puikiu pavasarišku oru bei pasivaržyti margučių ridenimo varžybose. Buvo tikrai smagu!