Seminaras pedagogams ir tėvams

2017-11-26

Mūsų darželis vykdo savivaldybės finansuojamą projektą „Sveiki ir laimingi“. Viena iš projekto veiklų – seminaras „Fizinio raštingumo įtaka vaiko asmenybės formavimuisi“- buvo organizuota darželyje lapkričio 14 d. Kodėl buvo pasirinkta tokia tema? 

Ikimokykliniame amžiuje labai svarbu lavinti fizinį vaikų raštingumą – pagrindinių bendrųjų judėjimo įgūdžių, atitinkančių jų gebėjimus, įgijimą ir sąmoningą jų taikymą kasdienėje veikloje įvairiose situacijose. Tai padeda pasiekti teisingo judesių atlikimo, sveikatos, geros savijautos, savigarbos ir pasitikėjimo, o tuo pačiu bendruomeniškumo, atsakomybės, pozityvaus požiūrio ir tinkamo problemų sprendimo.

Seminarą vedė Šiaulių universiteto sveikatos ir socialinės gerovės katedros asistentė kineziterapeutė Inga Šimkutė. Jame dalyvavo visų grupių pedagogai ir tėveliai, kurie įgijo ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių gebėjimų.