Solidarumo bėgimas

2016-10-12

Rugsėjo mėn. darželį pasiekė informacija apie visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje organizuojamą Solidarumo bėgimą, skirtą prieš patyčias nukreiptos pedagoginės prevencinės programos „Būkim draugais“ bei tarptautinės kampanijos „Every Last Child“, skirtos teikti pagalbą didžiausią atskirtį ir skurdą patiriantiems Zambijos vaikams, rėmimui. Užsiregistravus organizatoriai atsiuntė informaciją, kaip organizuoti bėgimą, bėgikų lipdukus ir korteles, kuriose nurodomas vaiko vardas, rėmėjų įsipareigojimai sumokėti vaikui atitinkamą sumą už nubėgtą simbolinį „kilometrą“  ir nubėgtų „kilometrų“ kiekis, padėkas pedagogams ir vaikams.

Ir štai atėjo spalio 12-ji – Solidarumo bėgimo diena. „Varpelio“, „Ežiuko“, „Pelėdžiuko“,  „Drugelio“, „Boružėlės“, „Eglutės“ ir „Saulutės“ grupių vaikai, pasipuošę bėgimo lipdukais, bėgo miško aikštelėje nužymėta trasa savo simbolinį „kilometrą“. Jeigu manėme, kad užteks nubėgti po vieną, tai labai klydome: kai kurie keturmečiai ir penkiamečiai nubėgo po 2 ar 3 „kilometrus“, o kai kurie priešmokyklinukai – net po 5 ar 6. Nors galbūt ne visi, ypač mažesnieji, suprato bėgimo tikslą, bet visi jautėsi svarbūs, atliekantys gerą darbą. Išdalinus kiekvienam bėgikui Solidarumo diplomus, auklėtojoms beliko į kiekvieno bėgiko kortelę įrašyti nubėgtų simbolinių „kilometrų“ kiekį ir sumą, kurią savo bėgimu „uždirbo“ vaikas, ir perduoti tėveliams ar kitiems įsipareigojusiems vaiką paremti, o tada jau surinkti „uždirbtus“ pinigėlius, kurie bus perduoti akcijos organizatoriams. Organizatoriai pažadėjo informuoti, kaip bus panaudotos surinktos lėšos.