Sudie, darželi!

2017-06-05

Nuklegėjo, nuplazdėjo, vaikišku juoku nukrykštė „Saulutės“, „Eglutės“ „Boružėlės“ ir „Drugelio“ grupių vaikų išleistuvės… Vieni išeina į pirmą klasę, kiti – į mokyklų priešmokyklines grupes. Šiemet darželį palieka apie 70 vaikų: aktyvių, drąsių, kūrybingų, išradingų, judrių, meniškų, smalsių ir labai mylimų. Tegul mokykla tampa jiems jaukiais antrais namais, kokiais iki šiol buvo darželis. Linkime jiems kuo geriausios kloties…

…Papurgalvė vaikystė čia lieka,

pilnos juoko, be rūpesčių dienos…

Ves į ateitį kelias ne vienas, -

Te šviesus, pats šviesiausias jiems driekias!..