Sudie, eglute

2016-01-11

Šventinis laikotarpis prabėgo akimirksniu, ir atėję Trys Karaliai „išsinešė“ kalėdinę eglutę. Gaila buvo vaikams su ja atsisveikinti, bet nieko nepadarysi. Į salę paeiliui rinkosi jaunesniųjų, viduriniųjų, vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai su savo auklėtojomis. Juos pasitikęs mokytojas Linas primindavo, kodėl minime Trijų Karalių dieną, kas tokie buvo tie Karaliai ir kad po šios dienos reikia nupuošti eglutes. Jaunesniųjų grupių auklėtojoms mokytojas Linas uždėjo simbolines karalių karūnas, taip paversdamas jas Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru. Vyresnieji vaikai patys pabuvo Karaliais.

Vaikai eglutei koncertavo, prisimindami kalėdinės šventės daineles, ratelius, šokius ir eilėraštukus. Po paskutinio eilėraštuko eglutės lemputės užgesdavo… Paskutinieji atsisveikinę su eglute priešmokyklinių grupių vaikai, padedami mokytojo Lino ir savo grupių pedagogių, ją ir nupuošė.

Eglutė „iškeliavo“ iki kitų metų, o vaikai tuoj pradės ruoštis Užgavėnių šventei, kuri darželyje irgi labai mėgiama ir būna tikrai smagi ir šurmulinga.