Susitikimai su tėveliais

2016-09-28

Lopšelyje-darželyje vyko rudeniniai tėvų susirinkimai. Šiemet jie buvo organizuojami koncentrais pagal vaikų amžiaus grupes. Bendruose susirinkimuose savo įžvalgomis dalijosi lektorės: lopšelinių grupių tėveliams ir pedagogams apie vaikų adaptacijos problemas kalbėjo  Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė psichologė Jona Kirkauskienė. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai ir pedagogės išklausė  Švietimo centro vyriausiosios specialistės Dianos Brown pastebėjimus apie šiandienos vaikų ugdymo turinį bei tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą. Po bendrų susitikimų tėveliai skirstėsi į grupes, kur su pedagogėmis aptarė rūpimus klausimus.