Tarptautinio projekto veiklos

2017-05-09

Lopšelis-darželis „Žibutė“ kartu su kitomis Alytaus apskrities ikimokyklinėmis įstaigomis dalyvauja Europos regioninės plėtros fondo finansuojamoje tarptautinėje pasienio regionų programoje „Interreg Lietuva-Polska“. INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa yra 2007-2013 m. Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tęsinys. Programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Tarp kitų programoje numatytas ir toks prioritetas – jungtinės sporto veiklos, skirtos socialinei įtraukčiai ir sveikos gyvensenos skatinimui. Vieną iš šio prioriteto veiklų – judriuosius užsiėmimus vaikams – organizuoja Alytaus sporto klubas „Aukuras“. Balandžio 28 d. ir gegužės 5 d. sporto klubo trenerė vyresniųjų ir priešmokyklinės grupių vaikams salėje pravedė  mankštos pratybas, mokydama vaikus taisyklingai atlikti judesius, dozuodama fizinį krūvį, skatindama aktyviai judėti ir jausti pasitenkinimą ir teigiamas emocijas. Tokie užsiėmimai vyks ir vasarą.