Tėvelių dėmesiui apie Solidarumo bėgimo paramą

2016-10-04

Po Solidarumo bėgimo vaikas Jums įteiks bėgiko kortelę, kur rasite grupės auklėtojos parašu patvirtintą vaiko nubėgtą simbolinių kilometrų kiekį ir  sumą, kurią už juos įsipareigojote sumokėti. Auklėtoja, sekančią dieną surinkusi vaikų „uždirbtus“ pinigėlius, perduos juos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuri sudės į  organizatorių atsiųstą voką, užklijuos ir nuneš į pašto skyrių. Jo darbuotoja jai matant atplėš  voką, suskaičiuos paramą ir darželio vardu nemokamai įneš į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ banko sąskaitą. Gautame čekyje bus nurodyta, kokia suma mūsų darželis parėmė patyčių Lietuvos mokyklose prevencijos programą „Būkim draugais“ ir skurstančius Zambijos vaikus.

Skenuotą čekį siųsime į organizaciją „Gelbėkit vaikus“. 2017 m. gegužę gausime ataskaitą apie visoje Lietuvoje Solidarumo bėgimų metu gautą paramą ir kaip ji prisidėjo prie  programos „Būkim draugais“ įgyvendinimo Lietuvoje ir vaikų  Zambijoje gyvenimo sąlygų gerinimo.

Ačiū jums už supratingumą ir akcijos palaikymą!