Žemės ir Vandens vaikai

2017-03-23

Kovo 22-ji, Vandens diena, kaip ir priklauso, išaušo lietinga. „Drugelio“ grupės vaikai išbėgo į kiemą pasivaikščioti lietuje ir pasidžiaugti, kad lietus pagirdys žemę, ir labai greitai prasikals žolytė bei sužaliuos medžiai, nes vanduo – gyvybės šaltinis. Vandens lašelis laisto žemę, budina gamtą, o taip pat suteikia vaikams daug džiaugsmo, nes galima pabraidyti per balas, eksperimentuoti su vandeniu, o susirgus ir arbatos juk neišsivirsi be vandens… Tuo pačiu šios grupės vaikai paminėjo ir Žemės dieną, nes juk vanduo su žeme glaudžiai susiję. Jie akcentavo, kad myli savo žemę, nes čia-linksma ir gera gyventi, draugiškai ją  apkabina ir linki žemei taikos.

„Eglutės“ ir „Varpelio“ grupes pažiūrėti filmuko apie vandenį į metodinį kabinetą pakvietė Visuomenės sveikatos biuro specialistė Laima Sadauskienė. Vaikai aptarė vandens svarbą ir panaudojimą. Grįžę į grupę, „Varpelio“ vaikai stebėjo, kaip nuleipę pipirnės daigeliai atsigauna juos palaisčius ir pradeda stiebtis aukštyn, o pupelės išmirkę tiesiog padvigubėjo ir jau pradėjo leisti daigelius. Vaikai įsitikino, kad vanduo – gyvybės šaltinis visai gamtai ir žmonėms. „Eglutės“ auklėtinai grupėje organizavo viktoriną apie vandenį.

„Saulutės“ grupės vaikai darė labai įdomius eksperimentus su vandeniu, „Boružėlės“ grupė „gamino“ įvairaus skonio vandenį ir jį ragavo, o „Ežiuko“ grupė net buvo išvykusi į „Eglės“ sanatoriją, kur juos pakvietė ten dirbantys Poviliuko tėveliai. Vaikai pamatė, kaip įvairiai panaudojamas vanduo sveikatinimo procedūroms.

Kitose grupėse taip pat vyko įdomios veiklos, skatinančios pažinti vandens savybes ir aiškinančios vaikams vandens reikšmę